Alapszabály – 11. Záró rendelkezések

11.1. Az alapszabály nem nyilvános részei

Az alapszabály személyes adatokat tartalmazó részei nem nyilvánosak, kivéve a személyneveket.

11.2. Nem szabályzott kérdések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

11.3. Az alapszabály keletkezésének és aláírásának körülményei

11.3.1. Az alapszabály elfogadásának helye és ideje:
Budapest, 2015. február 26.

11.3.2. Az alapszabály módosításának helye és ideje:
Budapest, 2015. július 2.

11.3.3. Az alapszabály aláírásának helye és ideje:
Budapest, 2015. július 2.

11.3.4. Kijelentjük, hogy megalakítjuk az egyesületet.

11.3.5. Aláírások

Károly György Tamás elnök SK
Haár László alelnök, mint tanú SK
Csizmazia Zsolt titkár, mint tanú SK

Alapszabály: 1234567891011