Alapszabály – 1. Általános rendelkezések

1.1. Az egyesület neve:
Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület

1.2. Az egyesület rövid neve:
ABFA
Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely logo
1.3. Az egyesület székhelye:
1148 Budapest, Kalapács utca 11/b 2/9.

1.4. Az egyesület emblémája:
Az egyesület emblémája jelen dokumentum fejlécén (az online verziónál nem a fejlécben, hanem jobb oldalt) látható.

Négyzet alapon (jobbra lefelé tolva, enyhén megvágva) egy blendén át a Gellérthegy és rajta a Szabadságszobor stilizált körvonala látható. Alatta két sorban az egyesület neve az Egyesület szó nélkül.

1.5. Az egyesület céljai

Az egyesületet fotográfusok alapítják azzal a céllal, hogy az így létrejövő csapatban az egyén és a kisebb társulások is a közösség erejét hasznosítva hozhassanak létre műalkotásokat és esetleg óvhassák meg a bennünket körülvevő értékes látnivalókat.
A közös művészeti tevékenység fő célja az épített és természetes környezet – és ebben az ember – megörökítése (fotókon) és bemutatása (kiállításokon, kiadványokban) a nagyközönségnek. E fő célt szolgálják a mellékcélok és közvetlenül vagy közvetve a működés egésze.

1.6. Az egyesület tevékenysége

Az egyesület az 1.5. pontban megjelölt célok megvalósulása érdekében végzi tevékenységeit, ezzel összhangban elsősorban az alábbiakat:

 • fotós találkozók szervezése, lebonyolítása;
 • önképzőkör;
 • egyéni és közös fotókiállítások;
 • fotóalbumok kiadása.

Főbb működési területek:

 • Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (ezen belül is kiemelten művészeti tevékenység, valamint kulturális örökség megőrzése, kiadás, épített környezett védelme, közművelődés – kód: 0100).
 • Szabadidős és hobbitevékenység (természethez kötődő szabadidős tevékenység – kód: 0400).
 • Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, önképzőkör – kód: 0500).
 • Kutatási tevékenység (fotográfiai kutatások – kód: 0600).
 • Környezetvédelmi tevékenység (természetvédelem, szennyezés megelőzés – kód: 1000).
 • Jogvédő tevékenység (ezen belül elsősorban a szerzői jogok védelme – kód: 1300).
 • Nemzetközi tevékenység (főleg nemzetközi kulturális és baráti kapcsolatok, határon átnyúló együttműködés – kód: 1600).
 • Egyéb tevékenység (kód: 1900).
Alapszabály: 1234567891011