Alapszabály – 8. Az egyesület vagyona és gazdálkodása

8.1. Induló vagyon

Az egyesület induló vagyonát az alapító tagok által 2015. április 11-én befizetett első tagdíj rendezi, mint a tagok vagyoni hozzájárulása. Az első tagdíjat az elnök szedi be és helyezi el az egyesület bankszámláján (melyet a nyilvántartásba vétel után nyit meg az egyesület adószámának birtokában).

8.2. A működés során keletkező vagyon és az egyesület gazdálkodása

Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

8.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a 9.3. pont szerint kell eljárni.

Alapszabály: 1234567891011